Meer info op onze website

www.jazzsurlherbe.be

 

Beste vrienden en muziekliefhebbers,

Na vier mooie jaren van noestige arbeid en vele muzikale hoogtepunten heeft Chopstick Records besloten om de organisatie van het Jazz sur l’herbe festival in en rond de kiosk van het Gentse Citadelpark niet verder te zetten.

De reden hiervoor is een artistieke heroriëntatie, en tevens het gebrek aan materiële middelen en tijd om een organisatie van deze omvang verder te kunnen blijven doen als kleine vzw, vooral gezien het feit dat het festival duidelijk blijk geeft van een gestage groei.

Chopstick Records zal zich opnieuw geheel toeleggen op de artistieke productie en promotie van zijn eigen muziekprojecten, wat niet uitsluit dat het in de toekomst opnieuw concerten zal organiseren, al dan niet onder de noemer Jazz sur l’herbe.

Graag wens ik alle mensen en partners te bedanken die gedurende vier jaar dit project mee mogelijk hebben gemaakt, het waren steeds opnieuw unieke edities met een geheel eigen sfeer en karakter, en hopelijk blijft Jazz sur l’herbe verder leven in de herinnering van de duizenden bezoekers die rond de kiosk in het Gentse Citadelpark kwamen genieten van de muziek.

Hartelijke en muzikale groeten

Mathias Van de Wiele

Voor Chopstick Records & Jazz sur l’herbe